SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
erlägga
er·­lägga [e`r‑ el. ä`r‑] verb erlade, erlagt, erlagd n. erlagt, pres. erlägger betala: ​erlägga av­gift
Finita former
erläggerpresens aktiv
erläggs (erlägges)presens passiv
erladepreteritum aktiv
erladespreteritum passiv
erläggimperativ aktiv
Infinita former
att erläggainfinitiv aktiv
att erläggasinfinitiv passiv
har/hade erlagtsupinum aktiv
har/hade erlagtssupinum passiv
Presens particip
erläggande
Perfekt particip
en erlagd + substantiv
ett erlagt + substantiv
den/det/de erlagda + substantiv