SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
frysa
1frysa verb frös, frusit, frusen fruset frusna, pres. fryser stelna av köld; ha o­behaglig förnimmelse av kölddelvis över­gå till is: ​sjön brukar frysa i december
Finita former
fryserpresens aktiv
fröspreteritum aktiv
frysimperativ aktiv
Infinita former
att frysainfinitiv aktiv
har/hade frusitsupinum aktiv
Presens particip
frysande
Perfekt particip
en frusen + substantiv
ett fruset + substantiv
den/det/de frusna + substantiv
den frusne + maskulint substantiv
frysa till till 1frysa 2: ​sjön frös till el. (sällan) till­frös
Infinita formeratt frysa tillinfinitiv aktivPresens participtillfrysandePerfekt participen tillfrusen + substantivett tillfruset + substantivden/det/de tillfrusna + substantivden tillfrusne + maskulint substantiv
2frysa verb frös el. fryste, frusit el. fryst, frusen fruset frusna el. fryst n. fryst, pres. fryser bringa att stelna av köld; konservera genom köldbehandlinglägga fast på befintlig nivå: ​frysa lönerna
Finita former
fryserpresens aktiv
frysespresens passiv
frös (fryste)preteritum aktiv
frystespreteritum passiv
frysimperativ aktiv
Infinita former
att frysainfinitiv aktiv
att frysasinfinitiv passiv
har/hade frusit (fryst)supinum aktiv
har/hade frusits (frysts)supinum passiv
Presens particip
frysande
Perfekt particip
en frusen (fryst) + substantiv
ett fruset (fryst) + substantiv
den/det/de frusna (frysta) + substantiv
frysa in till 2frysa 1: ​frysa in köttet
Infinita formeratt frysa ininfinitiv aktivPresens participinfrysandePerfekt participen infryst (infrusen) + substantivett infryst (infruset) + substantivden/det/de infrysta (infrusna) + substantiv
frysa ner till 2frysa 1: ​hon bakade en sats kakor och frös ner dem
Infinita formeratt frysa nerinfinitiv aktivPresens participnerfrysandePerfekt participen nerfryst (nerfrusen) + substantivett nerfryst (nerfruset) + substantivden/det/de nerfrysta (nerfrusna) + substantiv
frysa ut stänga ute från gemenskap
Infinita formeratt frysa utinfinitiv aktivPresens participutfrysandePerfekt participen utfryst (utfrusen) + substantivett utfryst (utfruset) + substantivden/det/de utfrysta (utfrusna) + substantiv