SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förränta
för·­ränta verb ~de ~t låta ge av­kastning
Finita former
förräntarpresens aktiv
förräntaspresens passiv
förräntadepreteritum aktiv
förräntadespreteritum passiv
förräntaimperativ aktiv
Infinita former
att förräntainfinitiv aktiv
att förräntasinfinitiv passiv
har/hade förräntatsupinum aktiv
har/hade förräntatssupinum passiv
Presens particip
förräntande
Perfekt particip
en förräntad + substantiv
ett förräntat + substantiv
den/det/de förräntade + substantiv
förränta sig ge av­kastning
Ordform(er)förränta sig