SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
försåtminera
för·­såt|­min·­era verb ~de ~t försåt minera 1
Finita former
försåtminerarpresens aktiv
försåtmineraspresens passiv
försåtmineradepreteritum aktiv
försåtmineradespreteritum passiv
försåtmineraimperativ aktiv
Infinita former
att försåtminerainfinitiv aktiv
att försåtminerasinfinitiv passiv
har/hade försåtmineratsupinum aktiv
har/hade försåtmineratssupinum passiv
Presens particip
försåtminerande
Perfekt particip
en försåtminerad + substantiv
ett försåtminerat + substantiv
den/det/de försåtminerade + substantiv