SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
försäkra
för·­säkra verb ~de ~t försäkra huset mot brand och stöldlova
Finita former
försäkrarpresens aktiv
försäkraspresens passiv
försäkradepreteritum aktiv
försäkradespreteritum passiv
försäkraimperativ aktiv
Infinita former
att försäkrainfinitiv aktiv
att försäkrasinfinitiv passiv
har/hade försäkratsupinum aktiv
har/hade försäkratssupinum passiv
Presens particip
försäkrande
Perfekt particip
en försäkrad + substantiv
ett försäkrat + substantiv
den/det/de försäkrade + substantiv
försäkra sig försäkra sig om stöd ordna garanterat stöd
Ordform(er)försäkra sig