SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
gunstig
gunst·­ig adjektiv ~t ~a ⟨ofta iron.⟩ väl­villig, gynnsam; nådig: ​min gunstig herre; ​(den) gunstig herrn
Positiv
en gunstig + substantiv
ett gunstigt + substantiv
den/det/de gunstiga + substantiv
den gunstige + maskulint substantiv