SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
heligförklara
hel·­ig|­för·­klara verb ~de ~t helig­förklara ngn el. förklara ngn helig
Finita former
heligförklararpresens aktiv
heligförklaraspresens passiv
heligförklaradepreteritum aktiv
heligförklaradespreteritum passiv
heligförklaraimperativ aktiv
Infinita former
att heligförklarainfinitiv aktiv
att heligförklarasinfinitiv passiv
har/hade heligförklaratsupinum aktiv
har/hade heligförklaratssupinum passiv
Presens particip
heligförklarande
Perfekt particip
en heligförklarad + substantiv
ett heligförklarat + substantiv
den/det/de heligförklarade + substantiv