SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
indikera
in·­dik·­era [‑dike´ra] verb ~de ~t an­ge, på­visa före­komst av ngt; ​jfr indicera: ​varnings­lampan indikerar att ett fel upp­ståttan­tyda
Finita former
indikerarpresens aktiv
indikeraspresens passiv
indikeradepreteritum aktiv
indikeradespreteritum passiv
indikeraimperativ aktiv
Infinita former
att indikerainfinitiv aktiv
att indikerasinfinitiv passiv
har/hade indikeratsupinum aktiv
har/hade indikeratssupinum passiv
Presens particip
indikerande
Perfekt particip
en indikerad + substantiv
ett indikerat + substantiv
den/det/de indikerade + substantiv