SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
individualisera
in·­di·­vidu·­al·­is·­era verb ~de ~t an­passa till en­skilda individer: ​individualisera under­visningen
Finita former
individualiserarpresens aktiv
individualiseraspresens passiv
individualiseradepreteritum aktiv
individualiseradespreteritum passiv
individualiseraimperativ aktiv
Infinita former
att individualiserainfinitiv aktiv
att individualiserasinfinitiv passiv
har/hade individualiseratsupinum aktiv
har/hade individualiseratssupinum passiv
Presens particip
individualiserande
Perfekt particip
en individualiserad + substantiv
ett individualiserat + substantiv
den/det/de individualiserade + substantiv