SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
irrlärig
irr|­lär·­ig adjektiv ~t ~a irrlära
Positiv
en irrlärig + substantiv
ett irrlärigt + substantiv
den/det/de irrläriga + substantiv
den irrlärige + maskulint substantiv