SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kognitiv
kogn·­it·­iv [kåg´n‑ el. kåŋ´n‑] adjektiv ~t ~a intellektuell, kunskapsmässig
Positiv
en kognitiv + substantiv
ett kognitivt + substantiv
den/det/de kognitiva + substantiv