SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
käringaktig
kär·ing·­akt·­ig el. kärr·­ing·­akt·­ig adjektiv ~t ~a ⟨vard., nedsätt.⟩ käring
Positiv
en käringaktig (kärringaktig) + substantiv
ett käringaktigt (kärringaktigt) + substantiv
den/det/de käringaktiga (kärringaktiga) + substantiv
den käringaktige (kärringaktige) + maskulint substantiv