SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
moralisera
mor·­al·­is·­era verb ~de ~t ⟨ofta ngt nedsätt.⟩ komma med sede­lärande förmaningar, mästra
Finita former
moraliserarpresens aktiv
moraliseraspresens passiv
moraliseradepreteritum aktiv
moraliseradespreteritum passiv
moraliseraimperativ aktiv
Infinita former
att moraliserainfinitiv aktiv
att moraliserasinfinitiv passiv
har/hade moraliseratsupinum aktiv
har/hade moraliseratssupinum passiv
Presens particip
moraliserande