SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
muntra
muntra verb ~de ~t tills. med upp:
Finita former
muntrarpresens aktiv
muntraspresens passiv
muntradepreteritum aktiv
muntradespreteritum passiv
muntraimperativ aktiv
Infinita former
att muntrainfinitiv aktiv
att muntrasinfinitiv passiv
har/hade muntratsupinum aktiv
har/hade muntratssupinum passiv
Presens particip
muntrande
muntra upp göra munter, pigga upp; ​jfr uppmuntra
Infinita formeratt muntra uppinfinitiv aktivPresens participuppmuntrande