SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
omplacera
om|­plac·­era verb ~de ~t om­placera el. placera om ngn/ngt
Finita former
omplacerarpresens aktiv
omplaceraspresens passiv
omplaceradepreteritum aktiv
omplaceradespreteritum passiv
omplaceraimperativ aktiv
Infinita former
att omplacerainfinitiv aktiv
att omplacerasinfinitiv passiv
har/hade omplaceratsupinum aktiv
har/hade omplaceratssupinum passiv
Presens particip
omplacerande
Perfekt particip
en omplacerad + substantiv
ett omplacerat + substantiv
den/det/de omplacerade + substantiv