SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
omplantera
om|­plant·­era verb ~de ~t om­plantera el. plantera om ngt
Finita former
omplanterarpresens aktiv
omplanteraspresens passiv
omplanteradepreteritum aktiv
omplanteradespreteritum passiv
omplanteraimperativ aktiv
Infinita former
att omplanterainfinitiv aktiv
att omplanterasinfinitiv passiv
har/hade omplanteratsupinum aktiv
har/hade omplanteratssupinum passiv
Presens particip
omplanterande
Perfekt particip
en omplanterad + substantiv
ett omplanterat + substantiv
den/det/de omplanterade + substantiv