SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
omprogrammera
om|­pro·­gramm·­era verb ~de ~t om­programmera el. programmera om ngt
Finita former
omprogrammerarpresens aktiv
omprogrammeraspresens passiv
omprogrammeradepreteritum aktiv
omprogrammeradespreteritum passiv
omprogrammeraimperativ aktiv
Infinita former
att omprogrammerainfinitiv aktiv
att omprogrammerasinfinitiv passiv
har/hade omprogrammeratsupinum aktiv
har/hade omprogrammeratssupinum passiv
Presens particip
omprogrammerande
Perfekt particip
en omprogrammerad + substantiv
ett omprogrammerat + substantiv
den/det/de omprogrammerade + substantiv