SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
preferera
pre·­fer·­era verb ~de ~t ge före­träde, före­dra; ​jfr preferens 1
Finita former
prefererarpresens aktiv
prefereraspresens passiv
prefereradepreteritum aktiv
prefereradespreteritum passiv
prefereraimperativ aktiv
Infinita former
att prefererainfinitiv aktiv
att prefererasinfinitiv passiv
har/hade prefereratsupinum aktiv
har/hade prefereratssupinum passiv
Presens particip
prefererande
Perfekt particip
en prefererad + substantiv
ett prefererat + substantiv
den/det/de prefererade + substantiv