publicerad: 2021  
preferera prefererade prefererat
verb
prefere´ra
formellt föredra
preferera någon/något/att+verb (framför någon/något/att+verb)
preferera någon (framför någon)
preferera någon (framför något)
preferera någon (framför att+verb)
preferera något (framför någon)
preferera något (framför något)
preferera något (framför att+verb)
preferera att+verb (framför någon)
preferera att+verb (framför något)
preferera att+verb (framför att+verb)
spec. vid bud­givning i bridge om att visa att man före­drar en (trumf)färg fram­för en annan
belagt sedan 1622; av franska préférer, lat. præferr´e 'före­dra; bära fram­för'
prefereraprefererande