SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
rapportera
rap·­port·­era verb ~de ~t med­dela, an­mälabilda åter­kommande mönster i väv
Finita former
rapporterarpresens aktiv
rapporteraspresens passiv
rapporteradepreteritum aktiv
rapporteradespreteritum passiv
rapporteraimperativ aktiv
Infinita former
att rapporterainfinitiv aktiv
att rapporterasinfinitiv passiv
har/hade rapporteratsupinum aktiv
har/hade rapporteratssupinum passiv
Presens particip
rapporterande
Perfekt particip
en rapporterad + substantiv
ett rapporterat + substantiv
den/det/de rapporterade + substantiv
rapportera av rapportera av el. avrapportera vad som hänt
Infinita formeratt rapportera avinfinitiv aktivPresens participavrapporterandePerfekt participen avrapporterad + substantivett avrapporterat + substantivden/det/de avrapporterade + substantiv
rapportera in rapportera in el. inrapportera en o­lycka
Infinita formeratt rapportera ininfinitiv aktivPresens participinrapporterandePerfekt participen inrapporterad + substantivett inrapporterat + substantivden/det/de inrapporterade + substantiv