SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
resignera
re·­sign·­era [‑siŋne´ra el. ‑sinje´ra] verb ~de ~t finna sig i sitt öde
Finita former
resignerarpresens aktiv
resigneraspresens passiv
resigneradepreteritum aktiv
resigneradespreteritum passiv
resigneraimperativ aktiv
Infinita former
att resignerainfinitiv aktiv
att resignerasinfinitiv passiv
har/hade resigneratsupinum aktiv
har/hade resigneratssupinum passiv
Presens particip
resignerande
Perfekt particip
en resignerad + substantiv
ett resignerat + substantiv
den/det/de resignerade + substantiv