SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
rycka
rycka verb ryckte ryckt göra en häftig rörelse: ​rycka på axlarnaöka farten i tävlings­lopp
Finita former
ryckerpresens aktiv
rycks (ryckes)presens passiv
rycktepreteritum aktiv
rycktespreteritum passiv
ryckimperativ aktiv
Infinita former
att ryckainfinitiv aktiv
att ryckasinfinitiv passiv
har/hade rycktsupinum aktiv
har/hade rycktssupinum passiv
Presens particip
ryckande
Perfekt particip
en ryckt + substantiv
ett ryckt + substantiv
den/det/de ryckta + substantiv
rycka an rycka fram: ​hären ryckte an el. an­ryckte
Infinita formeratt rycka aninfinitiv aktivPresens participanryckandePerfekt participen anryckt + substantivett anryckt + substantivden/det/de anryckta + substantiv
rycka bort till rycka 1; ​han rycktes bort (i unga år) han av­led hastigt
Infinita formeratt rycka bortinfinitiv aktivPresens participbortryckandePerfekt participen bortryckt + substantivett bortryckt + substantivden/det/de bortryckta + substantiv
rycka fram ⟨särsk. mil.⟩ röra sig fram­åt
Infinita formeratt rycka framinfinitiv aktivPresens participframryckandePerfekt participen framryckt + substantivett framryckt + substantivden/det/de framryckta + substantiv
rycka in på­börja militär­tjänstgå in som ersättare
Infinita formeratt rycka ininfinitiv aktivPresens participinryckandePerfekt participen inryckt + substantivett inryckt + substantivden/det/de inryckta + substantiv
rycka till göra en snabb o­frivillig rörelse ofta av förvåning
Infinita formeratt rycka tillinfinitiv aktivPresens participtillryckandePerfekt participen tillryckt + substantivett tillryckt + substantivden/det/de tillryckta + substantiv
rycka upp sig fatta mod, bli mer energisk
Infinita formeratt rycka upp siginfinitiv aktiv
rycka ut av­sluta militär­tjänstbege sig till kritisk plats: ​brand­kåren ryckte ut
Infinita formeratt rycka utinfinitiv aktivPresens participutryckandePerfekt participen utryckt + substantivett utryckt + substantivden/det/de utryckta + substantiv