SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
skandera
skand·­era verb ~de ~t läsa upp vers el. slag­ord taktmässigt
Finita former
skanderarpresens aktiv
skanderaspresens passiv
skanderadepreteritum aktiv
skanderadespreteritum passiv
skanderaimperativ aktiv
Infinita former
att skanderainfinitiv aktiv
att skanderasinfinitiv passiv
har/hade skanderatsupinum aktiv
har/hade skanderatssupinum passiv
Presens particip
skanderande
Perfekt particip
en skanderad + substantiv
ett skanderat + substantiv
den/det/de skanderade + substantiv