publicerad: 2021  
skandera skanderade skanderat
verb
skande´ra
läsa upp (vers, slag­ord eller dylikt) med stark markering av varje betonad takt­del
någon skanderar (något/sats)
någon skanderar (något)
någon skanderar (sats)
"Krossa kapitalet", skanderade demonstranterna; han skanderade "Sven Dufva"
belagt sedan 1639; av lat. scan´dere 'stiga; klättra'; jfr ur­sprung till scanner, 1skala!!, transcendens
skanderaskanderande, skandering