SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
Skandinavien
Skand·­in·­avi·­en [‑a´vi‑] namn de nordiska länderna ut­om Fin­land och Is­land
Ordform(er)
Skandinaviengrundform
Skandinaviensgenitiv