SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
stjäla
stjäla verb stal, stulit, stulen stulet stulna, pres. stjäl äv. ta spel med trumf­kort; ​jfr stöld
Finita former
stjälpresens aktiv
stjäls (stjäles)presens passiv
stalpreteritum aktiv
stalspreteritum passiv
stjälimperativ aktiv
Infinita former
att stjälainfinitiv aktiv
att stjälasinfinitiv passiv
har/hade stulitsupinum aktiv
har/hade stulitssupinum passiv
Presens particip
stjälande
Perfekt particip
en stulen + substantiv
ett stulet + substantiv
den/det/de stulna + substantiv
den stulne + maskulint substantiv