SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tabuera
tabu·­era verb ~de ~t belägga med tabu
Finita former
tabuerarpresens aktiv
tabueraspresens passiv
tabueradepreteritum aktiv
tabueradespreteritum passiv
tabueraimperativ aktiv
Infinita former
att tabuerainfinitiv aktiv
att tabuerasinfinitiv passiv
har/hade tabueratsupinum aktiv
har/hade tabueratssupinum passiv
Presens particip
tabuerande
Perfekt particip
en tabuerad + substantiv
ett tabuerat + substantiv
den/det/de tabuerade + substantiv