SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
uppdatera
upp|­dat·­era verb ~de ~t komplettera med aktuella upp­gifter
Finita former
uppdaterarpresens aktiv
uppdateraspresens passiv
uppdateradepreteritum aktiv
uppdateradespreteritum passiv
uppdateraimperativ aktiv
Infinita former
att uppdaterainfinitiv aktiv
att uppdaterasinfinitiv passiv
har/hade uppdateratsupinum aktiv
har/hade uppdateratssupinum passiv
Presens particip
uppdaterande
Perfekt particip
en uppdaterad + substantiv
ett uppdaterat + substantiv
den/det/de uppdaterade + substantiv