SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
uppdikta
upp|­dikta verb ~de ~t fantisera i­hop: ​han hade upp­diktat el. vanl. diktat upp hela historien
Finita former
uppdiktarpresens aktiv
uppdiktaspresens passiv
uppdiktadepreteritum aktiv
uppdiktadespreteritum passiv
uppdiktaimperativ aktiv
Infinita former
att uppdiktainfinitiv aktiv
att uppdiktasinfinitiv passiv
har/hade uppdiktatsupinum aktiv
har/hade uppdiktatssupinum passiv
Presens particip
uppdiktande
Perfekt particip
en uppdiktad + substantiv
ett uppdiktat + substantiv
den/det/de uppdiktade + substantiv