SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
uppdela
upp|­dela verb ~de ~t upp­dela el. dela upp klassen i tre grupper
Finita former
uppdelarpresens aktiv
uppdelaspresens passiv
uppdeladepreteritum aktiv
uppdeladespreteritum passiv
uppdelaimperativ aktiv
Infinita former
att uppdelainfinitiv aktiv
att uppdelasinfinitiv passiv
har/hade uppdelatsupinum aktiv
har/hade uppdelatssupinum passiv
Presens particip
uppdelande
Perfekt particip
en uppdelad + substantiv
ett uppdelat + substantiv
den/det/de uppdelade + substantiv