SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
uppräkna
upp|­räkna verb ~de ~t nämna i ordning: ​upp­räkna el. vanl. räkna upp elevernaöka bi­drag e.d.: ​an­slagen upp­räknas el. räknas upp i takt med inflationen
Finita former
uppräknarpresens aktiv
uppräknaspresens passiv
uppräknadepreteritum aktiv
uppräknadespreteritum passiv
uppräknaimperativ aktiv
Infinita former
att uppräknainfinitiv aktiv
att uppräknasinfinitiv passiv
har/hade uppräknatsupinum aktiv
har/hade uppräknatssupinum passiv
Presens particip
uppräknande
Perfekt particip
en uppräknad + substantiv
ett uppräknat + substantiv
den/det/de uppräknade + substantiv