SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
upprätta
upp|­rätta verb ~de ~t skapa: ​upp­rätta ett testamenteåter­ställa an­seendet hos: ​de felaktigt dömda blev senare upp­rättade
Finita former
upprättarpresens aktiv
upprättaspresens passiv
upprättadepreteritum aktiv
upprättadespreteritum passiv
upprättaimperativ aktiv
Infinita former
att upprättainfinitiv aktiv
att upprättasinfinitiv passiv
har/hade upprättatsupinum aktiv
har/hade upprättatssupinum passiv
Presens particip
upprättande
Perfekt particip
en upprättad + substantiv
ett upprättat + substantiv
den/det/de upprättade + substantiv