SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
utexaminera
ut|­ex·­am·­in·­era verb ~de ~t 100 civil­ingenjörer ut­examinerades el. (sällan) examinerades ut
Finita former
utexaminerarpresens aktiv
utexamineraspresens passiv
utexamineradepreteritum aktiv
utexamineradespreteritum passiv
utexamineraimperativ aktiv
Infinita former
att utexaminerainfinitiv aktiv
att utexaminerasinfinitiv passiv
har/hade utexamineratsupinum aktiv
har/hade utexamineratssupinum passiv
Presens particip
utexaminerande
Perfekt particip
en utexaminerad + substantiv
ett utexaminerat + substantiv
den/det/de utexaminerade + substantiv