SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
utminutera
ut|­min·­ut·­era verb ~de ~t ⟨ngt åld.⟩ sälja sprit i små mängder: ​ut­minutera el. minutera ut ngt
Finita former
utminuterarpresens aktiv
utminuteraspresens passiv
utminuteradepreteritum aktiv
utminuteradespreteritum passiv
utminuteraimperativ aktiv
Infinita former
att utminuterainfinitiv aktiv
att utminuterasinfinitiv passiv
har/hade utminuteratsupinum aktiv
har/hade utminuteratssupinum passiv
Presens particip
utminuterande
Perfekt particip
en utminuterad + substantiv
ett utminuterat + substantiv
den/det/de utminuterade + substantiv