SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
utmynna
ut|­mynna verb ~de ~t leda fram till och öppna sig mot: ​gatan ut­mynnar el. mynnar ut i ett litet torgresultera: ​förhandlingarna ut­mynnade el. mynnade ut i en kompromiss
Finita former
utmynnarpresens aktiv
utmynnadepreteritum aktiv
utmynnaimperativ aktiv
Infinita former
att utmynnainfinitiv aktiv
har/hade utmynnatsupinum aktiv
Presens particip
utmynnande
Perfekt particip
en utmynnad + substantiv
ett utmynnat + substantiv
den/det/de utmynnade + substantiv