SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
utmejsla
ut|­mejsla verb ~de ~t nog­grant forma; äv. bildl.: ​ut­mejsla el. mejsla ut ngt; ​fint ut­mejslade anlets­drag
Finita former
utmejslarpresens aktiv
utmejslaspresens passiv
utmejsladepreteritum aktiv
utmejsladespreteritum passiv
utmejslaimperativ aktiv
Infinita former
att utmejslainfinitiv aktiv
att utmejslasinfinitiv passiv
har/hade utmejslatsupinum aktiv
har/hade utmejslatssupinum passiv
Presens particip
utmejslande
Perfekt particip
en utmejslad + substantiv
ett utmejslat + substantiv
den/det/de utmejslade + substantiv