SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
våndas
vånd·­as verb våndades våndats känna vånda
Finita former
våndaspresens deponens
våndadespreteritum deponens
våndasimperativ deponens
Infinita former
att våndasinfinitiv deponens
har/hade våndatssupinum deponens