SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ändra
ändra verb ~de ~t
Finita former
ändrarpresens aktiv
ändraspresens passiv
ändradepreteritum aktiv
ändradespreteritum passiv
ändraimperativ aktiv
Infinita former
att ändrainfinitiv aktiv
att ändrasinfinitiv passiv
har/hade ändratsupinum aktiv
har/hade ändratssupinum passiv
Presens particip
ändrande
Perfekt particip
en ändrad + substantiv
ett ändrat + substantiv
den/det/de ändrade + substantiv
ändra om ändra om el. (sällan) omändra i rummet
Infinita formeratt ändra ominfinitiv aktivPresens participomändrandePerfekt participen omändrad + substantivett omändrat + substantivden/det/de omändrade + substantiv
ändra sig bli annor­lunda; ångra sig, byta å­sikt
Ordform(er)ändra sig