SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
öka
1öka substantiv ~n ökor ⟨prov.⟩ eka
Singular
en ökaobestämd form
en ökasobestämd form genitiv
ökanbestämd form
ökansbestämd form genitiv
Plural
ökorobestämd form
ökorsobestämd form genitiv
ökornabestämd form
ökornasbestämd form genitiv
2öka verb ~de ~t få att bli större, till­ta: ​ökade an­slag; ​ökande vind; ​öka in­satserna
Finita former
ökarpresens aktiv
ökaspresens passiv
ökadepreteritum aktiv
ökadespreteritum passiv
ökaimperativ aktiv
Infinita former
att ökainfinitiv aktiv
att ökasinfinitiv passiv
har/hade ökatsupinum aktiv
har/hade ökatssupinum passiv
Presens particip
ökande
Perfekt particip
en ökad + substantiv
ett ökat + substantiv
den/det/de ökade + substantiv
öka ut öka ut el. vanl. utöka sam­arbetet
Infinita formeratt öka utinfinitiv aktivPresens participutökandePerfekt participen utökad + substantivett utökat + substantivden/det/de utökade + substantiv