SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ökenartad
öken·­art·­ad adjektiv ökenartat ~e öken
Positiv
en ökenartad + substantiv
ett ökenartat + substantiv
den/det/de ökenartade + substantiv