SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
rigid
rig·­id [rigi´d] adjektiv rigitt rigida stel, styv; fast­låst i före­ställningar el. å­sikter, föga an­passbar
Positiv
en rigid + substantiv
ett rigitt + substantiv
den/det/de rigida + substantiv
den rigide + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de rigidare + substantiv
Superlativ
är rigidast
den/det/de rigidaste + substantiv