publicerad: 2021  
aktiebolag aktie­bolaget, plural aktie­bolag, bestämd plural aktie­bolagen
AB
aktie|­bo·lag·et
substantiv
[ak`tsie-]
(huvud­typ av) företagsform där del­ägarna är fria från personligt an­svar för före­tagets skulder och där kapitalförsörjningen vanligen till stor del sker genom emission av aktier
aktiebolagslag
bilda aktie­bolag; driva ett aktie­bolag; av­veckla ett aktie­bolag
belagt sedan 1825