publicerad: 2021  
abalienation abalienationen abalienationer
ab·alien·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
något ålderdomligt avyttring av (fast) egendom särsk. av kronans gårdar till en­skilda mot­tagare under 1600-talet
abalienationer kunde ske genom donation, köp eller förpantning
belagt sedan 1650; till lat. ab´- 'bort från; utan' och alienation