publicerad: 2021  
abasi abasin
substantiv
abasi´
oförmåga att gå trots att inga sjukliga förändringar i leder etc. kan på­visas
belagt åtm. sedan 1989; av a- och grek. bas´is 'steg, gång'