publicerad: 2021  
abdikera abdikerade abdikerat
verb
[-ke´-]
av­säga sig kunglig eller kejserlig värdighet
någon abdikerar (från något)
drottning Kristina abdikerade 1654
äv. ut­vidgat
han abdikerade från boxnings­tronen 1979
äv. bildligt om att av­säga sig an­svaret för något
oppositionen hävdade att regeringen hade abdikerat från arbetsmarknads­politiken
belagt sedan 1808; 1925 i bildlig bemärkelse; av franska abdiquer 'av­säga sig ämbete'; av lat. abdica´re 'säga sig fri från något'
abdikeraabdikering, abdikation