publicerad: 2021  
abstract abstractet el. abstracten, plural abstract el. abstracter
abs·tract
substantiv
[äb´sträkt]
kort samman­fattning av ett vetenskapligt arbete
hon delade ut ett abstract före presentationen
belagt sedan 1960-talet; av engelska abstract med samma betydelse; jfr ur­sprung till 1abstrakt!!