publicerad: 2021  
accompagnato accompagnatot accompagnaton
ac·comp·agn·ato·na
substantiv
[akompanja´-]
recitativ till orkesterackompanjemang
belagt åtm. sedan 1904; av ita. accompagnato med samma betydelse; jfr ur­sprung till ackompanjera