publicerad: 2021  
acedia ingen böjning, utrum
substantiv
ace´dia
något hög­tidligt andlig lättja och lik­nöjdhet ofta förenad med leda
en fara för författare är att sjunka ner i acedia, den grå ledan
belagt sedan 1918; av grek. ake´deia med samma betydelse