publicerad: 2021  
ackompanjatör ackompanjatören ackompanjatörer
ac·komp·anj·at·ör·en
substantiv
ackompanjatö´r
person som svarar för ackompanjemang
ackompanjatör (till någon)
en ly­hörd och nyansrik ackompanjatör
belagt sedan 1871; till ackompanjera