publicerad: 2021  
ackommodation ackommodationen ackommodationer
ac·kom·mod·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
anpassning till ändrade förhållanden
ackommodation (av något)
spec. ögats in­ställning för seende på olika av­stånd
ackommodationsförmåga
en dåligt fungerande ackommodation med­för trötthet och huvud­värk
belagt sedan 1861; av lat. accomoda´tio med samma betydelse; till ackommodera